תמיכה

אין צורך לספר לכם על מצוקתם של חולי ישראל – ובפרט של חולי סרטן לא עלינו- שמגיעים לבית החולים שם הם מתבשרים על מחלתם האיומה המקננת בגופם, ועל כך שהם צריכים לעבור סדרת טיפולים רפואיים יקרים ונדירים העשויים להוות הסיכוי היחידי לריפויים.

אין צורך לספר לכם על מצוקתם של חולי ישראל – ובפרט של חולי סרטן לא עלינו- שמגיעים לבית החולים שם הם מתבשרים על מחלתם האיומה המקננת בגופם, ועל כך שהם צריכים לעבור סדרת טיפולים רפואיים יקרים ונדירים העשויים להוות הסיכוי היחידי לריפויים. חלק גדול מהתרופות הללו אינן כלולות בסל התרופות ולכן אין להם מימון ממשלתי, או לחילופין מימון מקופות החולים בו הם מבוטחים, ומחירי התרופות מרקיעים שחקים ויד החולים אינה משגת לרוכשם - ולצערנו מידי יום ביומו מסתיימים המקרים הללו באופן הגרוע ביותר... כמו כן חולים במחלות אחרות שעברו טיפולים יקרים ולא קיבלו לכך מימון משום גורם ציבור כלשהו, ובני המשפחה שהתגייסו לעזור להם הצליחו לעזור לחולה - אולם בשלב שלאחר מכן הכיס נשאר ריק ואין לאותו חולה או בני משפחתו אפשרות לקיום בסיסי כלכלי יום יומי. אי לכך הוחלט בהנהלת אגודת "רפאנו ונוושע" להיות חלוצים בעניין זה ולהשתדל לתת מענה כלכלי לאותם חולים ובני משפחותיהם, אם בתמיכה או עזרה בהלוואה ללא ריבית כמובן ובתנאים נוחים (לפי שיקול דעתם של חברי העמותה) והכל על-מנת להקל על מצוקתם הכלכלית.