הכוונה רפואית

מערכת הבריאות בישראל ידועה כמערכת גדולה ומשוכללת המוצאת פתרונות רבים לבעיותיהם של החולים. לעיתים, במקרים שאדם נמצא במצוקה גדולה עקב גילוי מחלה מוכרת וקשה, מרגיש החולה כי כל עולמו חרב עליו ואינו יודע כיצד לפעול ולהיכן לגשת לקבלת הטיפול.

בנקודה זו הפתרון נמצא בס"ד במשרדי אגודת "רפאנו ונוושע", במסגרת הייעוץ הרפואי שהרב חיים שפירא מעניק לחולים. למרות העובדה הרב שפירא לא למד מעולם את מקצוע הרפואה במוסדות אקדמיים, הוא נחשב לבר סמכא מקצועי בתחום הרפואי וגדולי הרופאים בארץ ובעולם סומכים על אבחנותיו הרפואיות! הרב שפירא שנודע בקשריו הענפים עם גדולי המומחים בארץ ובעולם ובידיעותיו והבחנותיו הרפואיות, ובעיסוקו בתחום הרפואי למעלה מעשור - רכש לו שם עולמי, דבר המאפשר לו לקבל את החולים הפונים אליו לייעוץ ועל-ידי בחינת הבעיה באמצעות שיחה, בדיקות, צילומי הדמיה וכד`, מפנה הרב שפירא את החולה לטובי הרופאים ולמיטה הטיפולים הנמצאים במרכזים הרפואיים בישראל, ובמידת הצורך אף לטיפולים בחו"ל. אלפי החולים הפונים אל אגודת "רפאנו ונוושע" במהלך השנה, מקבלים את הייעוץ וההכוונה למקום הטוב ביותר תוך כדי דאגה כנה שהחולה יקבל את הטיפול הראוי והמסור עד לרפואה השלימה. דבר זה הקנה לרב חיים שפירא, בזכות ולא בחסד, את התואר יועץ רפואי ומומחה בעל שם עולמי בכל תחומי הרפואה.