אודות

"רפאנו ונוושע" נותנת לך בס"ד את התשובה לשאלה שבאה ממעמקים בשעה שהאדם מצוי בבדידותו אל מול המציאות הרפואית הזרה לו!

כאשר החולה ובני משפחתו נקלעים בבת אחת ובאופן פתאומי למחלתם האיומה, וידיהם מופנות כלפי מעלה כאומרות מאין יבוא עזרי! באותם רגעים קשים וקריטיים הם מצפים ומייחלים לעולם טוב יותר תחת השמש, מקבלים המילים "רפאנו ה` ונרפא" משמעות מיוחדת!. "רפאנו ונוושע" נותנת לך בס"ד את התשובה לשאלה שבאה ממעמקים בשעה שהאדם מצוי בבדידותו אל מול המציאות הרפואית הזרה לו!